Porównywanie

A は B より (przymiotnik/czasownik) C

Tłumaczenie: A jest bardziej C od B

A i B to są rzeczowniki, nie używa się z przeczeniami, po より możemy też dodać konkretną liczbę że coś od czego jest bardziej większe/dłuższe/szersze itd.

スイカりんごより大きいです。
Arbuz jest większy od jabłka.

スイカりんごより5センチ大きいです。
Arbuz jest większy od jabłka o 5 centymetrów.

アンナさんトメクさんよりたくさん食べます。
Anna je więcej od Tomka.

今日いつもより五つバナナを食べました。
Dzisiaj zjadłem 5 bananów więcej niż zwykle.

ポップの音楽ロックの音楽よりもっと人気だと思います。
Myślę, że muzyka popowa jest bardziej popularna niż rockowa.

聞くところによると日本語ポーランド語より難しいそうです。
Z tego co słyszałem to japoński jest trudniejszy od polskiego.

A は  B のほうが  C

Tłumaczenie: Od A , B jest bardziej C

Szyk przestawny. To co przy のほうが jest bardziej coś.

トメクさんアンナさんのほうが太っています。
Od Tomka Anna jest grubsza.

りんごスイかのほうが大きいです。
Od jabłka arbuz jest większy.

A より  B (rzeczownik+の)ほうが  C ~です

Tłumaczenie: B jest bardziej C od A

Nie używamy z przeczeniami. Jeśli występuje rzeczownik przed ほうが to dodajemy の.

りんごよりスイカのほうが大きいです。
Od jabłka, arbuz jest większy.

トメクさんよりアンナさんのほうがたくさん食べます。
Od Tomka, Ania je więcej.

僕は映画館に行くよりげきじょうに行くほうが好きです。
Lubię chodzić do teatru niż do kina.

供の頃野菜を食べるよりおかしを食べるほうが好きでした。
Jak byłem mały to od jedzenia warzyw lubiłem bardziej słodycze jeść.

水泳よりランニングのほうが楽しいです。
Od pływania bieganie jest przyjemniejsze.

A のほうが  B より  C です

Tłumaczenie: A jest od B, C

スイかのほうがりんごより大きいです。
Arbuz jest większy od jabłka.

アンナさんのほうがトメクさんより太っています。 
Anna jest grubsza od Tomka.

A のほうが   Bより(まだ)ましだ

Tłumaczenie: A jest już lepsze niż B / już wole A od B

まだ wzmacnia wyrażenie, obydwa są blisko skali. Jedno i drugie jest takie sobie, ale już wolę A od B.

お酒を飲むのほうがタバコを吸うより(まだ)ましです。
Już picie alkoholu jest lepsze niż palenie papierosów (choć oba są do bani/nie są dobre)

A は   X けど  Bより(は)(まだ)ましだ

Tłumaczenie: A jest X, ale już lepsze niż B

このコンピュータ古いけど何もないよりはましだ。
Ten komputer jest stary, ale lepsze to niż nic.

A も  X けど  B よりましだ

Tłumaczenie: A też jest X, ale już lepsze niż B

この仕事大変ですけど仕事がないよりましです。
Ta praca również jest ciężka, ale lepsze niż nie mieć pracy.

A と   B と (どちら lub どっち)が  C ~です

Tłumaczenie: które jest bardziej C, A czy B/ A czy B jest bardziej C

Pytanie dotyczy porównań dwóch rzeczy w odpowiedzi pomija się より używając のほうが. Możemy użyć どちら lub どっち (mniej formalne) zadając pytanie.

スイカりんごとどちらが大きいですか。
Arbuz czy jabłko jest większe?

トメクさんアンナさんとどちらがたくさん食べますか。
Tomek czy Ania je więcej

イギリスで働くことポーランドで働くこととどちら・どっちが大変ですか。
Praca w Anglii czy praca w Polsce jest cięższa?

ピザバナナとどっちが好きですか。
Co o lubisz bardziej pizze czy banany?

ピザのほうが好きです。
Pizze lubię bardziej.

料理をつくるの料理を食べるのとどちらが好きですか。
Lubisz bardzie jeść, czy gotować/przyrządzać potrawy?

A も  Bも  (どちらも lub どっちも)  C ~です / C~ではありません

Tłumaczenie: A i B jest/ nie jest C

スイかりんごもどちらも美味しくない。
Arbuz i jabłko (oba)  nie są smaczne.

この部屋あの部屋もどっちもきれいではありません。
Ten i tamten pokój nie jest czysty.

A (の中)で  //何/だれ/どこ/いつ// が   一番 C

Tłumaczenie: z (wśród/ spośród) A //co/ kto/ gdzie/ kiedy// jest bardziej C

の中で używamy gdy wybieramy spośród zbiorów podobnych elementów np. owoce, zawody, gry sportowe, gatunki filmowe, a で jeśli nie możemy podzielić np. świat, z horrorów/dramatów itd.

野菜の中で何が一番好きですか。
Spośród warzyw które lubisz najbardziej?

作家の中でだれが一番人気ですか。
Spośród pisarzy, który jest najbardziej popularny?

ポーランドの町の中でどこが一番行きたいですか。
Spośród polskich miast gdzie chciałbyś jechać najbardziej?

アンナさんはいつ一番食べますか。  
Kiedy Anna je najwięcej?

アンナさんが怒っている時
Kiedy jest zła

一年でポーランドでいつきのこを取れますか。
Spośród całego roku kiedy w Polsce można zbierać grzyby?

一年でポーランドできのこを取れるのはいつですか。
Spośród całego roku kiedy zbiera się w Polsce grzyby?

A と  B と  C の中で  //どれ/ だれ/ どこ/ いつ//  が 一番  D

Tłumaczenie: wśród/spośród A , B i C //które/ kto/ gdzie/ kiedy// jest najbardziej D

スイカりんごみかんの中でどれが一番美味しいですか。
Spośród owoców co jest najsmaczniejsze arbuz,mandarynka czy jabłko?

アンナさんトメクさんミラーさんの中でだれが一番好きですか。
Kogo lubisz najbardziej Anne, Tomka czy Mire?

山さばくの中でどこが一番行きたいですか。
Gdzie najbardziej chciałabyś jechać w góry,nad morze czy pustynie?

日曜日月曜日火曜日の中でいつが一番一緒に食べに行くのが都合がいいですか。
Kiedy tobie najbardziej pasuje pójść razem zjeść, niedziela, poniedziałek czy wtorek?
A(f. prosta teraźniejszo-przyszła)くらいなら, B(f. prosta przeszła) ほうが(まだ) ましだ

Tłumaczenie: jakbym miał zrobić coś takiego jak B to już wole A niż to

あの人と一緒に仕事するくらいなら死んだほうがましです。
Jeśli miałbym pracować z tym gościem to już wole umrzeć.

A ほど  X は  (ほかには)  ない / いない

Tłumaczenie: nie ma bardziej X od A

Na końcu dajemy ない lub いないzależy, czy mowa o istocie żywej czy nie.

アンナさんほど太っている人はいない。
Nie ma grubszego człowieka niż Anna.
Od Anny nie ma grubszego człowieka.

スイカほど大きい果物はない。
Nie ma większego owoców niż arbuz

ポズナンの公園ほどきれいなところはない。
Nie ma piękniejszego miejsca niż poznański park.

A は  B ほど  C (przymiotnik lub czasownik w negacji)ない/いない

Tłumaczenie: A nie jest tak C jak B

A i B niewiele się od siebie różnią, nie używamy do porównywania rzeczy zupełnie różnych. ない do ożywionych rzeczy いない do nie ożywionych.

りんごスイカほど大きくないです。
Jabłko nie jest tak duże jak arbuz.

トメクさんアンナさんほどたくさん食べません。
Tomek nie je tak dużo jak Anna

この本あの本ほど面白くなかった。
Ta książką od tamtej nie jest tak ciekawa.

ポズナンにぎやかな町ですが、ワルシャワほどにぎやかではありません。
Poznań jest gwarnym miastem, ale nie tak gwarnym jak Warszawa.

X は   A というより(も), むしろ  B

Tłumaczenie: X jest raczej B niż A / X bardziej niż A jest B

ポスナンというより、むしろ街です。
Poznań jest raczej miastem niż wsią.

彼飲むというより、むしろもっと食べると思う。
Myślę że on raczej więcej je niż pije.

A は  B に/と  比べて  C

Tłumaczenie: A porównując z B (bardziej) C

Możemy użyć と lub に.

スイカりんごに比べて大きいです。
Arbuz porównywając do jabłka jest większy.

アンナさんトメクさんと比べてもっと太っています。
Anne porównując do Tomka jest bardziej grubsza.

日本ポーランドに比べて日本人がたくさんいます。
Japonię porównując do Polski to jest więcej Japończyków.

A は  B に/と 比べると  C

Tłumaczenie: Jeśli porównać A z B, to A jest (bardziej) C

Możemy użyć に lub と.

アンナさんトメクさんに比べるともっと太っています。
Jeśli porównamy Anne do Tomka to jest bardzie grubsza.

スイカりんごに比べると大きいです。
Jeśli/gdy porównamy arbuza do jabłka to jest większy.

ポーランドの輸出ドイツの輸出に比べるとみかんを売るのが成長しました。
Jeśli/gdy porównamy eksport polski do niemieckiego to sprzedaż mandarynek wzrosła.

A は  Bにたとえられる

Tłumaczenie: móc porównać A do B / A jest porównywane do B

ポーランドロシアにたとえられる。どちらも国でお酒をたくさん飲む。
Polskę można porównać do Rosji. W obu krajach się dużo pije.

A を  B にたとえると  C

Tłumaczenie: gdy porówna się A do B to C / przyrównywając A do B to C

ポーランドイギリスにたとえると雨が少しだけ降る。
Gdy porówna się Polskę do Anglii, to w Polsce trochę mniej pada.
A は  いわば  B (のようなもの) ~です。

Tłumaczenie: jeżeli przyrównamy do czegoś A, to będzie to B / mówiąc o A, to jest to jakby B / jeśli mówimy o A to jest to jakby B.  ~のようなもの ( taka rzecz jak~ )

はいわば善と悪を戦うのようなものです。
Jeśli mówimy o miłości to jest jak walka między dobrem, a złem.

A は  (どうも)  B (czasownik/przymiotnik+の/rzeczownik+の) ようです

Tłumaczenie: A wydaje się/ jest takie jak/ wygląda na B

Możemy dodać どうも (bardzo) do zdania, ale nie musimy.

あの人人気のようだ。
Ten człowiek wydaje się być popularnym.

子供全てミルクを飲むようだ。
Wygląda na to że dziecko wypije całe mleko.

この物古いコンピュータのようです。
Ta rzecz wydaje się być starym komputerem.

私たち家を売らなければならないようです。
Wygląda na to ze musimy sprzedać dom.

A は  (まるで)  B のようです

Tłumaczenie: A jest (zupełnie) jak B

アンナさんが料理をつくるのはまるでちょうりしのようだ。
Anna przyrządza potrawy zupełnie jakby była szefem kuchni.

物語っているんです。まるであそこでいるのようだ。
On opowiada. Zupełnie jakby tam był.

A は (まるで) (czasownik/rzeczownik)のような C(rzeczownik)~です

Tłumaczenie: A ma C które jest (zupełnie) takie jak B

Służy do określenia rzeczownika C.

この仕事森で働くのような仕事です。
Ta praca jest zupełnie jakby pracować w lesie.

このおもちゃたこのような手です。
Ręce tej zabawki są jak ośmiornicy.

Aは (まるで) B(czasownik/rzeczownik+の) ように (przymiotnik/czasownik) C

Tłumaczenie: A robi coś C (przymiotnik/czasownik) tak jak B

Służy do określenia przymiotnika i rzeczownika.

彼はまるでのように車で運転しています。
On prowadzi samochód zupełnie jak kobieta.

あなたは初めてはさみで使うのように紙を切っている。
Tniesz papier tak jakbyś pierwszy raz używał nożyczek.

A は  (まるで)  B みたいです

Tłumaczenie: A wygląda jak B

Wyrażenie potoczne, występujące przeważnie w mowie, nie piśmie.

スイカはりんごみたいです。
Arbuz wygląda jak jabłko.

アンナさんトメクさんみたくないです。
Anna nie wygląda jak Tomek. / 
Anna nie chce widzieć Tomka - wtedy używamy znaku 見たくない。

A は  Bに/と  Cが 似ています

Tłumaczenie: A jest podobne cechą C do B

スイカりんごが似ています。
Arbuz jest podobny kolorem do jabłka.

アンナさんトメクさんまなざしが似ています。
Anna ma podobne spojrzenie jak Tomek.

この猫私の猫よく似ています。
Ten kot jest bardzo podobny do mojego.

A と  B は  C が 似て います

Tłumaczenie: A i B są podobne cechą C

スイカりんごが似ています。
Arbuz i jabłko podobny mają kolor.

アンナさんトメクさんまなざしが似ています。
Anna i Tomek mają podobne spojrzenie.

まことさんゆうきさんお酒をたくさん飲むことが出来るのが似ています。
Makoto i Yuuki podobnie mogą dużo wypić alkoholu.

僕あなたは似ていません。
Ja i ty nie jesteśmy podobni.

A は  B と  Cが  そっくり です

Tłumaczenie: A jest identyczne w C jak B

彼女お母さん性格がそっくりです。
Ona ma identyczny charakter jak jej matka.

この車その車デザインがそっくりです。
Ten samochód ma identyczny wystrój jak tamten.

アンナさんの冷蔵庫トメクさんの冷蔵庫と色がそっくりではない。
Anna lodówka nie jest w identycznym kolorze co Tomka.

A と  B は  C が  そっくり です

Tłumaczenie: A i B są identyczne w C/ mają identyczne C

彼女お母さん性格がそっくりです。
Ona i jej matka mają identyczny charakter.

この車その車デザインがそっくりです。
Ten samochód i tamten mają identyczny wystrój.

アンナさんの冷蔵庫トメクさんの冷蔵庫がそっくりではない。
Anna i Tomek nie mają w identycznym kolorze lodówki.

A は (czasownik f. prosta/przymiotniki)のに対して,  B は

Tłumaczenie: W odróżnieniu/ w przeciwieństwie do A, to B jest

昨日の天気は暖かかったのに対して、今日は寒いです。
W przeciwieństwie do wczorajszej pogody, dzisiaj jest zimno.

スイカは赤い果物のに対して、りんごは緑色の果物です。
W przeciwieństwie do arbuza, który jest czerwonym owocem, jabłko jest zielonym owocem.

あなたは学校によく休むのにたいして、僕はいつも学校に行く。
W odróżnieniu do ciebie, który opuszczasz często szkołę, ja zawsze chodzę do szkoły.

A は . それに対して,  B は

Tłumaczenie: A jest… W przeciwieństwie do tego B jest

Inne niż にたいして – wobec / względem, nie mylić!

アンナさんはたくさん食べる。それに対して、トメクさんは少し食べる。
Anna dużo je. W przeciwieństwie do Tomka który mało je.

イギリスでは雨が良く降る。それに対して、ポーランドでは時々雨が降る。
W Anglii często pada. W przeciwieństwie do Polski, gdzie pada czasami.

A は . 一方、 B は

Tłumaczenie: A jest… Z drugiej strony B jest…

スイカは大きいです。一方、りんごのほうが美味しいです。
Arbuz jest duży. Z drugiej strony jabłko jest smaczniejsze. 

アンナさんはよくひらがなを知っている。一方、トメクさんはもう100漢字を知っている。
Anna zna dobrze hiraganę. Z drugiej strony Tomek zna już 100  znaków kanji.

A は  思っていたより  B

Tłumaczenie: A jest bardziej B niż myślałem

トメクさんは思っていたよりハンサムです。
Tomek jest przystojniejszy niż myślałem.

日本語は思っていたよりやさしかった。やさしい
Japoński jest łatwiejszy niż myślałem.

思っていたより20センチ広かった。広い
Myślałem, że to jest o 20 cm szersze niż. wyślałem.

A は 思っていたほど B  (czasownik/przymiotnik- w negacji)ない

Tłumaczenie: A nie jest aż tak B jak myślałem

本は思っていたほど面白くなかった。
Książka nie byłą aż tak ciekawa jak myślałem.

A は  期待していたより B

Tłumaczenie: A jest bardziej B niż się spodziewałem

アンナさんは期待していたよりもっと太っています。
Anna jest bardziej grubsza niż się spodziewałem.

部屋は期待していたより大きかった。
Pokój był większy niż się spodziewałem.

A は 期待していたほど  B (czasownik/przymiotnik- w negacji)ない

Tłumaczenie: A nie jest aż tak B jak się spodziewałem

このケーキは期待していたほど美味しくない。
To ciasto nie jest takie smaczne jak myślałem.

A は 予想していたより  B

Tłumaczenie: A jest bardziej B niż przewidywałem

イギリスの天気は予想していたよりずっと良かった。
Angielska pogoda była lepsza niż przewidywałem.

A は 予想していたほど  Bない

Tłumaczenie: A nie jest aż tak B jak przewidywałem

日本語のテストは予想していたほど簡単ではなかった。
Test z japońskiego nie był taki łatwy jak przewidywałem.

A は 心配していたより B

Tłumaczenie: A jest bardziej B niż się obawiałem

日本語のテストは心配していたよりずっと簡単でした。
Test z japońskiego był prostszy niż się obawiałem.

A は 心配していたほど   B(czasownik/przymiotnik- w negacji)ない

Tłumaczenie: A nie jest aż tak B jak się obawiałem

この家は心配していたほど怖くなかった。
Ten dom nie był tak straszny jak się obawiałem.
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *