~そう。。。

うです (1)

Tłumaczenie: wygląda na…/ wygląda na to, że coś zaraz się zaraz stanie.

Używamy tej konstrukcji że coś na jakieś wygląda, lub że zaraz coś się stanie, patrzymy na warunki teraźniejsze i przewidujemy, co się stanie, mamy podstawy, żeby tak sądzić, że jakieś wydarzenie zaistnieje. Ale stać się nie musi. Tworzymy ją odcinając ~い , ~な od przymiotników, a ~ます od czasowników.

そのコンピューターはとても安そうです。
Ten komputer wygląda na bardzo tani. 
この店に私が買いたい本がありそうです。
Wygląda na to, że w tym sklepie są książki które chce kupić. 

Forma przecząca: Tworzymy negacje z czasownika i ~い ucinamy  
dodajemy さそうです. 

合わない -> 合わなさそうです。
Wygląda na to, że nie pasuje. 

ない -> なさそうです。Wygląda na to, że nie ma.

(forma prosta czasownika)~そうです (2)

Tłumaczenie: Słyszałem, że… / mówią, że… 

Informacja zasłyszana, przekazywana, cytujemy zasłyszaną informacje. Przed konstrukcją jest forma prosta.

コンピューターの販売は下がっているそうです。
Słyszałem, że sprzedaż komputerów spada.

フランス語が話せるそうです。
Słyszałem, że umiesz rozmawiać po francusku.

うもない lub ~うもありません 

Tłumaczenie: nie ma szans, aby…/ nie wygląda na to…  (przypuszczenie).

Subiektywna opinia. Używamy tylko do czasowników bez ~ます.

化粧品が多いから、このかばん1つには全部入りそうもない。
Ponieważ mam dużo kosmetyków, nie ma szans bym zmieściła to 
wszystko do tej jednej torby.

あんたは私にかてそうもない。
Nie ma szans byś ze mną wygrał. 

うにない 

Tłumaczenie: nie ma szans, aby… (przypuszczenie).

Obiektywna opinia. Używamy tylko do czasowników bez ~ます.

今日は雨が降りそうにない。
Wygląda na to, że nie ma szansy, aby jutro padało. 

明日までに掃除が終わりそうにない。
Nie ma szans, abym skończył pracę do jutra. 

私にもわかりそうにない。
Wygląda na to żebym ja też nie rozumiem.

~(przymiotnik na い)くなさそうです

Tłumaczenie: wygląda, że coś jakieś nie jest.

Używamy do い – przymiotników.

このケーキはそれほどくなさそうから、食べましょう。
To ciasto, wygląda nie na tak stare, dlatego zjedzmy je.

試験は難しくなさそうでした。
Test nie wyglądał na trudny.

~(rzeczownik/przymiotnik na な)ではなさそうです

Tłumaczenie: nie wygląda na…

Używamy do rzeczowników i な – przymiotników.

元気ではなさそうです。
Nie wygląda na to żeby był zdrowy.

大した事ではなさそうです。
Nie wygląda na to że to jest ważne.

(f. uprzejma czasownika bez ~ます) そうになっています

Tłumaczenie: wygląda, że zaraz… / wygląda na to, że za chwilę…  

Używamy jak zaraz coś miało by się za chwilę wydarzyć. Tworzymy ją odcinając ~ます od czasowników.

あの本棚の上においてある本が落ちそうになっていますよ。
Książka położona na półce, wygląda, że za chwilę spadnie.

事故がありそうになっています。
Wygląda, że zaraz będzie wypadek.

(f. uprzejma czasownika bez ~ます)そうにしています

Tłumaczymy: wygląda na to, że…

Przedstawia jakiś stan. Tworzymy ją odcinając ~ます od czasowników.

疲れていそうにしています。
Wygląda na to, że się zmęczył.

心配しそうにしている。
Wygląda na zmartwionego.

うに見える

Tłumaczymy: wygląda na to, że…

Wrażenie po tym jak coś się widziało. Tworzymy ją odcinając ~い i ~な od przymiotników, a        ~ます od czasowników.

そのセーターは高そうに見える。
Ten sweter wygląda na drogi.

たくさん食べそうに見える。
Wygląda na to że on dużo je.

うな気がする

Tłumaczymy: mieć wrażenie, że… 

Tworzymy ją odcinając ~ます od czasowników.

今度のテストではいい点が取れそうな気がする。
Mam wrażenie, że na następnym teście mogę zdobyć dużo dobrych 
punktów. 

彼女は私のレストランに行きそうな気がする。
Mam wrażenie, że ona przyjdzie do mojej restauracji.

うな感じ・がする・です

Tłumaczymy: czuje, że… 

Tworzymy ją odcinając ~い  i ~な od przymiotników, a ~ます od czasowników.

彼の言ったことはうそがありそうな感じです。
Czuje, że to co powiedział to jest kłamstwo.

うになった

Tłumaczmy: o mały włos… / prawie by…. / mało brakowało, a było by… (ale się nie stało) 

Tworzymy ją odcinając ~ます od czasowników.

昨日は橋から落ちそうになった。
Wczoraj prawie bym spadł z mostu.

うに…

Tłumaczymy: robić B (Sprawiając wrażeniem/ wyglądają na) A.

A określa czynność B.

プールで気持ちよさそうに泳いでいる人はだれですか。
Kim jest człowiek, który pływa w basenie w pogodnym nastroju?