Hiragana / Katakana

Hiragana 平仮名 i katakana片仮名 to podstawowe sylabariusze japońskie, bez znajomości ich ani rusz dalej z językiem japońskim! W V-VII w n. e. na archipelag japoński przybyły pierwsze chińskie teksty, Japończycy zmuszeni byli do wynalezienia uproszczonego sylabariusza, ponieważ język japoński i chiński nie mają ze sobą nic wspólnego pod względem fonetycznym, morfologicznym i składniowym. Z czasem powstał system man’yogana, w którym znaki chińskie używane były wyłącznie dla ich wartości fonetycznej, z pominięciem znaczenia znaku. To właśnie man’yogana w wyniku stopniowych uproszczeń przekształciła się w dwa sylabariusze: hiragana i katakana. Każdemu znakowi hiragany odpowiada znak katakany. Hiragana jest używana między innymi do zapisu furigany, czyli znajduje się nad znakiem kanji. Powszechnie stosowana jest dla dzieci, które nie mogą rozpoznać kanji, ale są w stanie odczytać słowa za pomocą hiragany, oraz używana na słowach pisanych w niezwykłej lub trudnej do odczytania formie. I oczywiście w podręcznikach używana dla nas „gaidzinów”. Hiragana służy przede wszystkim do zapisu słów rdzennie japońskich włączając w to partykuły oraz końcówki czasowników i przymiotników, kiedyś była pismem przeznaczonym tylko dla kobiet, później wprowadzono równouprawnienie i mężczyźni też mogli korzystać z hiragany. (; Katakana natomiast jest głównie używana do zapisu zapożyczeń, terminów naukowych lub podkreślenia niektórych nazw. Poniżej mamy tabelki z hiragana i katakaną oraz czytaniami. Jeśli chcemy zapisać swoje imię po japońsku to używamy przeważnie katakany.

 

(Tu będzie obrazek, będzie jak wstawię)

 

WAŻNE!
Znak は może być czytany na dwa sposoby zależy od funkcji którą pełni:
はし – pałeczki – gdy stanowi cześć wyrazu to czytamy „ha”
私は学生です –jestem studentem – partykuła tematu czytamy „ła”

Podobnie jest ze znakiemへ:
へや – pokój – czytamy „he”
かれはみせへいきます – on idzie do sklepu – jako partykuła kierunku „e”
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *