Jeśli…~たら

Forma warunkowa ~たら

Kolejna forma warunkowa, do tworzenia tej formy używamy czasowników, rzeczowników i przymiotników tylko w czasie przeszłym, może być też negacja. Jeśli zostanie spełniony warunek A, to zaistnieje B. Dodajemy もし czasami na początku zdania żeby wzmocnić warunek. Zawsze używamy formy prostej przeszłej przy użyciu tej formy warunkowej.

Tłumaczenie:  jeśli…/gdy…

Zasady tworzenia: Zamieniamy czasownik, rzeczownik lub przymiotnik na formę przeszłą i dodajemy ~ ら.

Czasownik w czasie przeszłym  ~たら
Przymiotnik na い w czasie przeszłym ~かったら
Przymiotnik na な w czasie przeszłym ~だったら
Rzeczownik ~だったら

Forma twierdząca:

雨が降ったら さんぽしません
Jeśli będzie padać, to nie idziemy na spacer

寒かったら行きません
Jeśli będzie zimno, nie idę

きれいだったら買います
Jeśli będzie ładne, to kupię

雨だったら家にいます
Jeśli będzie deszcz, to będę w domu

Forma przecząca:

雨が降らなかったらさんぽします
Jeśli nie będzie padać,to idę na spacer

寒くなかったら行きます
Jeśli nie będzie zimo,to pójdziemy

きれいじゃなかったら買いません
Jeśli nie będzie ładne,to nie kupię

雨じゃなかったら家にいません
Jeśli nie będzie deszczu,to nie będę w domu
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *