Forma rozkazująca

FORMA ROZKAZUJĄCA (NAKAZU – PROHIBICYJNA)

Formy rozkazującej raczej nie powinniśmy używać, ale dobrze jest ją znać.

Zasady tworzenia:

I grupa czasowników ~う zamieniamy na ~え:

KOŃCÓWKAFORMA PROSTAFORMA ~えTŁUMACZENIE
~う買う買えkupuj!
~ぶ遊ぶ遊べbaw się!
~る帰る帰れwracaj!
~く行く行けruszaj/ idź!
~ぐ泳ぐ泳げpłyń!
~す貸す貸せpożycz!
~つ待つ待てczekaj!
~む頼む頼めproś!
~ぬ死ぬ死ねumieraj!

II grupa czasowników ~る zamieniamy na ~ろ:

KOŃCÓWKAFORMA PROSTAFORMA ~ろTŁUMACZENIE
~る寝る寝ろśpij!
降りる降りろwysiadaj!
見る見ろoglądaj!

III grupa czasowników – wyjątki:

FORMA PROSTAFORMA ~ろTŁUMACZENIE
来るこいprzychodź!
するしろrób!

Przeczenie rozkazu dodajemy ~な do formy prostej na końcu:

FORMA PROSTANEGACJATŁUMACZENIE
行く行くなnie idź!
食べる食べるなnie jedz!
するするなnie rób!

Przykłady:

話せ! - Gadaj!
はやく起きろ! - Wstawaj szybko!
私の家にこいよ!<- pokazuje dystans między przyjaciółmi
逃げろ! - Uciekaj!<- sytuacja kryzysowa
休め! - Spocznij!
諦めるな! - Nie podawaj się!<- kibicowanie 
止まれ! - Zatrzymaj się!<- znaki drogowe