Przechodnie 他動詞 Nieprzechodnie 自動詞

W języku japońskim występują czasowniki przechodnie (たどうし) i nieprzechodnie  (じどうし). Zwykle czasowniki przechodnie występują z partykuła ~を i to przeważnie my je kontrolujemy albo są kontrolowane przez kogoś, a czasowniki nieprzechodnie z partykuła ~が lub z ~は, zdarzenia i czynności nie kontrolowane. Inaczej mówiąc czasowniki przechodnie na czymś/kimś wykonujemy czynność, a nieprzechodnie wykonują czynność same na sobie. Czasowniki nieprzechodnie często odpowiadają stronie biernej lub zwrotnej języka polskiego. Czasowników nieprzechodnich po prostu trzeba się nauczyć na pamięć, nie ma konkretnego szablonu ich tworzenia, niestety ;_;

~を CZASOWNIKI PRZECHODNIE ~が CZASOWNIKI NIEPRZECHODNIE
あける – otwierać

ドアを開けてください
Otwórz drzwi proszę
あく - otwierać się 

ドアが開いた
Drzwi otworzyły się 
つける – zapalać/ włączać

電気をつけましょう
Zapalmy światło
つく- włączać się/zapalać się

電気がついた
Światło zapaliło się
しめる - zamykać

窓を閉めてください
Zamknij okno proszę  
しまる – zamykać się

窓が閉まりました 
Okno zamknęło się 
はじめる – zaczynać

仕事を始めよう
Zacznijmy pracę! 
はじまる – zaczynać się

授業が始まった
Zajęcia rozpoczęły się
とめる – zatrzymywać

車を止めてください
Zatrzymaj samochód 
とまる – zatrzymywać się

車が止まっている
Samochód zatrzymał się
いれる – wkładać

かばんに本を入れた
Książkę włożyłem do torby 
はいる – być włożonym/ wchodzić

このグラスには水が入っている
W tej szklance znajduje się woda

お風呂に入ってください
Wejdź do wanny proszę 
だす – wyciągnąć

冷蔵庫から牛乳を出してください
Wyciągnij z lodówki mleko 
でる – wychodzić/ opuszczać

学校を出ます
Wychodzić ze szkoły

列車は午後2時間に出る
Odjazd pociągu jest o 2 godzinie
 
鼻水が出ている
Mam katar
おとす – upuścić

そのコップを落とすな
Nie upuść tamtego kubka 
おちる – spaść, nie zdać

彼の人気が落ちている
Jego popularność spada

葉が落ちた
Spadły liście
うる – sprzedawać

果物を売っています
Sprzedaje owoce

悪魔にたましいを売る
Sprzedać duszę diabłu
うれる – sprzedawać się

彼の小説はよく売れた
Jego powieść się dobrze sprzedała

傘がよく売れている                                         Parasolki dobrze się sprzedają
遅らす- opóźniać

あなたは出発を遅らせた。
Opóźniłeś wyjazd.
遅れる - opóźnić się

あの列車が30分遅れている                        
Tamten pociąg jest opóźniony.
とかす- rozpuścić

太陽が雪を溶かした
Słońce rozpuszcza śnieg
とける- rozpuścić się

氷が溶けると水になる
Jeśli rozpuści się lód to zamieni się w wodę 
わかす- gotować

お湯を沸かしてください
Zagotuj wodę proszę
わく - gotować się

お風呂が沸いたよ
Kąpiel gotowa
聞く – słuchać
 
音楽を聞きたい
Chciałbym posłuchać muzyki
聞こえる - słyszeć

変な音が聞こえる
Słychać dziwne dźwięki 
あげる - podnosić

手を上げろ!
Podnieście ręce 
あがる - podnosić się

物価が上がった
Ceny podniosły się 
かえす - zwrócić

本を返しなさい
Zwróć książki! 
かえる - wracać /powracać

返事が返ってくる
Otrzymać odpowiedź
かくす - chować /ukrywać

雲が太陽を隠した
Chmury schowały słońce.
かくれる chować się /ukrywać się/być schowanym

猫はしげみに隠れていた
Kot ukrywał się w krzakach
かわかす - (wy)suszyć

彼女はお皿を洗い、それから乾かした
Umyła talerze, potem je wysuszyła
かわく - suszyć się/ schnąć

靴下はもう乾いたんですか
Czy już skarpetki wyschły?
けす - gasić /zmazywać

電気を消すな
Nie gaś światła 

黒板を消しています
Wyciera tablice
きえる - gasnąć

火が消えそうだ
Wygląda na to, że ogień zaraz zgaśnie
こわす- zepsuć/ połamać

既成概念を壊そう
Złam stereotypy!

彼はこの箱を壊した
On połamał to pudełko
こわれる - zepsuć się/ połamać się

暖房がこわれています                            Ogrzewanie jest zepsute/ zepsuło się
   
ガラスは壊れやすい
Szkło łatwo łamię się
みつける - znaleźć

かぎを見つけられない
Nie znajdę kluczy

見つけられますか
Czy możesz znaleźć?
みつかる - znaleźć się 

かぎが見つからない
Klucze nie znajdą się
なおす - naprawić

これを直してください
Napraw to proszę.
なおる - naprawić się

冷蔵庫が直った
Lodówka naprawiła się.
のせる – załadować / podwieźć

馬に乗せてよ
Wsiadaj na konia

あなたを車に乗せる
Podwieźć ciebie

郵便局まで乗せてくださいませんか
Mógłbyś podrzucić mnie na pocztę?
のる – wsiąść

自転車に乗れますか
Umiesz jeździć na rowerze?

地下鉄に乗ろう
Wsiądźmy do metra

乗ってください
Wsiadaj proszę

飲んだら乗るな
Pijesz nie jedź!
おえる – kończyć

論文を書き終えましたか
Skończyłeś pisać wypracowanie?
おわる – kończyć się

全てが終わった
Wszystko skończyło się

戦争が終わった
Wojna skończyła się

終わったのですか
Skończyło się?
おこす – obudzić (kogoś) / spowodować/ wywołać coś

7時に起こしてください
O 7 mnie obudź proszę

事故を起こしかねませんよ
Możesz spowodować wypadek
おきる – wstawać / zdarzyć się

早く起きるほうがよい
Dobrze jest wstawać wcześnie

交通事故が起きた
Wydarzył się wypadek drogowy 
さげる– obniżyć/ zmniejszyć/ zredukować

もう少し音楽を下げてください
Proszę ścisz trochę muzykę

この店では傷物の値段を40パーセント下げた
W tym sklepie ceny uszkodzonych produktów są obniżone o 40%
さがる – obniżyć się/ zredukować się/ zmniejszyć się

物価が下がった
Ceny obniżyły się

熱が下がらないよ
Gorączka nie chce spać!
たてる – stawiać/postawić

ぼうを立ててあります
Kijek został postawiony

はらを立てるな
Nie złość się
たつ – stać

ぼうが立っています
Kijek stoi

Przechodnie czasowniki tworzą stronę bierną, w przeciwieństwie do nieprzechodnich, czyli jej nie tworzą.

Przykłady: 

彼は昼飯を食べました。On zjadł obiad.

昼飯が彼に食べられました。Obiad został zjedzony przez niego.
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *