Czasowniki 動詞

Czasowniki pełnią jedną z najważniejszych funkcji w języku japońskim, za pomocą ich wyrażamy stosunek mówiącego do rozmówcy. Na szczęście czasowniki nie odmieniają się przez osoby ani przez liczby. W poniższych przykładach zostały podane dwie formy: forma uprzejma i forma prosta. Jednak możemy je wyrazić na trzy sposoby:

1 – Forma prosta  – くだけた
2 – Forma uprzejma – 丁寧 (ていねい)
3 – Forma zaawansowana –  敬語(けいご)

Czasowniki dzielą się na trzy grupy:

I grupa zwana 五段 (ごだん)

Tak zwana pięciowierszowa „spółgłoskowe” czyli – a, i, u, e, o. Końcówka tych czasowników przy zamianie na formę uprzejmą, zamienia się na ~い od formy prostej też nazywają formą słownikową i dodaje się ~ます.

KOŃCÓWKA FORMA PROSTAFORMA UPRZEJMATŁUMACZENIE
~く 書く 書きますpisać
~う救う 救いますratować
~む刻む刻みますciąć/rzeźbić/ryć
~ぐ防ぐ 防ぎますochronić
~つ勝つ勝ちますwygrać
~す更かす 更かしますsiedzieć do późna
~る量る量りますważyć
~ぬ死ぬ死にますumierać
~ぶ遊ぶ遊びますbawić się

II grupa zwana 一段 (いちだん)

Tak zwana jednowierszowa „samogłoskowe”. Czasowniki w tej grupie kończą się na ~え. Rozpoznajemy je przede wszystkim przez to, że przed る  jest  , czyli samogłoska kończąca się na „e” np. ke, se, te itd. Jeśli chcemy stworzyć formę uprzejmą po prostu ucinamy ~ dodajemy ~ます.

Też są wyjątki, które należą do I grupy, mimo że przed końcówką ~る występuje ~え. Taki jak: 走る – biec , 入る – wchodzić, 要る – potrzebować, 帰る – wracać, 知る – wiedzieć/znać, 滑る- ślizgać się, 切る – ciąć, 蹴る – kopać. Oczywiście też są wyjątki  落ちる – spaść, 降りる – wsiadać, które należą do II grupy mimo, że nie występujeprzed .

KOŃCÓWKAFORMA PROSTAFORMA UPRZEJMA TŁUMACZENIE
~る比べる比べますporównać
設ける設けますstworzyć/otworzyć (firmę,biuro)
見る見ますoglądać/patrzeć
忘れる忘れますzapomnieć
捨てる捨てますwyrzucać
定める定めますustalić

III grupa to czasowniki nieregularne 不規則動詞 (ふきそくどうし)

Te czasowniki nie odmieniają się jak pozostałe z I i II grupy, dlatego nazywane są czasownikami nieregularnymi.

FORMA PROSTAFORMA UPRZEJMATŁUMACZENIE
来る来ますprzyjść
するしますrobić

Oprócz tego istnieje też forma łączna czasowników, forma „~て” dodawana do czasownika.
Różne formy tworzenia czasownika w formie prostej i uprzejmej.

Zestawienie czasownika w czasie i formie:

FORMA PROSTAFORMA UPRZEJMACZASTŁUMACZENIE
飲む飲みますteraźniejszo-przyszły pić
飲まない飲みませんteraźnieszjo-przyszły przeczenie nie pić
飲んだ飲みましたprzeszły wypić
飲まなかった飲みませんでしたprzeszły przeczenie nie wypić
飲め飲んでくださいforma rozkazująca/prosząca pij! / wypij proszę
飲もう飲みましょうforma propozycji wypij


Więcej informacji dotyczących innych form czasowników możesz się dowiedzieć w kolejnych zakładkach na stronie.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *