Czas ciągły ~て います

Używamy tej formy do mówienia, o tym co właśnie się dzieje, o czynności właśnie wykonywanej lub, która trwała przez pewien czas. Oprócz tego możemy jej użyć do powiedzenia o naszych zwyczajach, czy ściśle sprecyzowania czynności. W jej tworzeniu dużej filozofii nie ma, używamy formy ~て i dodajemy います.